برنده خودرو سواری تویوتا یاریس
نام نام خانوادگی شهر تلفن همراه
رحیم سعید محمدی بیجار ۰۹۱۸***۳۰۴۱
برندگان ماشین لباس شویی
نام نام خانوادگی شهر تلفن همراه
مهدی فراهانی کرج ۰۹۳۰***۳۵۲۸
مهدی رجبی تهران ۰۹۱۲***۰۲۹۲
زهرا علمدار مشهد ۰۹۱۵***۶۹۳۵
جمال سالک ۰۹۱۲***۷۱۶۳
عطیه نباتی تهران ۰۹۱۲***۳۸۴۶
فریبا مرتضوی اسلامشهر ۰۹۳۶***۷۹۷۹
مینو سلامتی کرج ۰۹۱۹***۸۶۰۰
محمد مهدی خاتمی تهران ۰۹۱۲***۵۸۴۰
زرین طاهریان همدان ۰۹۱۸***۹۱۹۷
ریحانه رحیم زاده گلبهار ۰۹۳۷***۷۲۵۱
۰۹۱۷***۹۲۶۰
نسیم جعفری زنجان ۰۹۱۹***۶۲۲۷
علیرضا قاسمی کرج ۰۹۱۲***۹۰۳۳
علی بهرامیان زنجان ۰۹۱۹***۷۰۸۲
۰۹۱۰***۷۷۲۴
ولی اله نظری تهران ۰۹۱۲***۱۳۸۶
عبدالله رحیمی سردشت ۰۹۱۴***۰۵۳۱
سمیه کریم پور کرج ۰۹۳۷***۹۰۴۵
غلامرضا علی وند ارومیه ۰۹۱۴***۲۴۱۹
نرگس محمدی بیستون ۰۹۱۸***۴۸۹۴
سعید امن زاده تهران ۰۹۳۶***۷۷۷۰
حدیثه وادانی تهران ۰۹۳۰***۵۹۲۱
هوشنگ ابروشی اسلام شهر ۰۹۱۲***۹۰۲۸
آمنه نجفی ساری ۰۹۱۱***۷۶۸۴
مهسا بشردوست ماسال ۰۹۱۱***۶۰۴۳
محسن صالحی گرگان ۰۹۱۱***۵۸۸۶
شیرین انتظاری تبریز ۰۹۱۴***۹۱۰۲
حلیمه خاتون شعبانی بندر انزلی ۰۹۱۱***۷۴۵۹
مهدی نیک منش علی گودرز ۰۹۱۶***۸۲۴۲
سهیلا مقدسی اراک ۰۹۱۸***۵۳۰۳
الهه کاویانی تنکابن ۰۹۱۱***۰۶۷۴
معصومه کخا تهران ۰۹۱۲***۵۲۴۶
بهارک اختیار تهران ۰۹۱۲***۵۸۴۸
جعفر عرب بویین زهرا ۰۹۱۱***۶۲۷۵
علی حسین کریمی بروجن ۰۹۳۸***۰۹۳۸
کوروش فدایی کرمانشاه ۰۹۱۸***۰۸۰۶
حمیده پورمنعمی کرمان ۰۹۳۷***۰۲۶۹
محمد الیاسی همدان ۰۹۱۸***۲۴۶۹
علیرضا رنجبر تهران ۰۹۱۲***۰۵۶۳
پیمان رضای صمدی بناب ۰۹۱۴***۹۱۷۱

منبع: http://softlan.ir/winner.aspx