قرعه کشی جشنواره سفرهای رویایی سامسونگ
جشنواره کولرهای گازی- ۱۱۰ سفر رویایی

sam_servic_20120318_1714377932-660x330

نام تلفن شهر جایزه تاریخ وضعیت توضیحات گالری تصاویر
ولی جعفری ۵**۹۱۸۷۴۸۷ آبدانان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد کاظم آصفی ویزنه ۳**۹۱۱۳۸۳۷ آستارا سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ابوالفضل روحی خواه فشتمی ۸**۹۱۹۵۰۵۲ آستانه اشرفیه سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ابراهیم قاسمی ۹**۹۳۷۱۷۰۷ آمل سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
هدایت الله خان احمدی ۲**۹۱۸۸۴۸۰ اراک سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد علی شاکراردکانی ۲**۹۱۳۱۵۲۹ اردکان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
وحید احمدی شاهسون ۹**۹۱۴۴۴۹۹ ارومیه سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
احد حیدری ۰**۹۱۲۵۷۸۹ اسلام‌شهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مهدی مصطفایی زادگان ۵**۹۱۲۸۵۸۹ اسلام‌شهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
فرضعلی جعفری اشکلنی ۶**۹۱۲۵۰۹۹ اسلام‌شهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
هومن عبدلی ۶**۹۱۳۱۰۵۷ اصفهان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
اصغر دوستی ۵**۹۱۱۱۴۱۲ املش سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مصطفی حبیبی ۸**۹۱۶۸۴۱۳ اندیمشک سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد اکبر نتاج شوب ۵**۹۱۱۹۰۴۱ بابل سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سید محمد مهدی نبویان ۳**۹۱۱۲۱۳۳ بابل سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد یزدانی ۲**۹۱۵۱۸۷۵ بجنورد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
عباس طاهری ۵**۹۱۵۸۸۴۶ بجنورد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
موسی الرضا خاکشور بازخانه ۰**۹۱۵۵۸۷۵ بجنورد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمدتقی ایزدی ۲**۹۱۷۳۷۳۲ برازجان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمدشریف امیری ۹**۹۱۷۷۷۴۰ برازجان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
رضا سیم جو ۰**۹۱۱۱۸۶۹ بندر انزلی سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد آلبوغبیش ۳**۹۱۶۳۵۴۴ بندر ماهشهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد ضیاء ۰**۹۱۴۹۸۷۸ پارس‌آباد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
فریبرز پیدایی محمودآباد ۹**۹۱۲۳۲۷۳ پاکدشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
رضا مقصدی ۳**۹۱۱۳۸۳۸ تالش سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمدرضا کاظمی کردکندی ۶**۹۱۴۴۱۱۵ تبریز سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
جبراییل غیبی ۸**۹۱۴۲۴۳۷ تبریز سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مهدی قره خانی ۱**۹۱۴۳۱۳۰ تبریز سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
داوود مجذوب قدیری ۱**۹۱۲۳۳۳۴ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مجید محمداسمعیلی ۲**۹۱۲۲۱۳۴ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
عبدالله جعفری نیکوفر ۸**۹۳۸۴۰۲۶ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
منصور سالاری ۲**۹۱۲۶۸۷۲ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
غلامرضانژادکهریزکی ۹**۹۱۲۲۲۰۲ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
کیانوش عبدی ۰**۹۱۲۷۶۰۳ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
احمد مختاری اصل ۹**۹۱۲۸۲۶۲ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
حمیدرضا رحیمی ۰**۹۳۵۴۰۴۵ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
حسین توده زارع ۴**۹۱۲۱۷۹۰ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
بهمن میرزایی سلوط ۱**۹۱۲۲۰۳۳ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سید حسین موسوی ۹**۹۱۲۱۹۶۶ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محسن شکیب مهر ۱**۹۱۲۴۸۵۴ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علی ابادی ۲**۹۱۲۵۳۵۰ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
خلیل جعفری زاویه ۱**۹۱۲۲۷۹۸ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
شاپور صادقی ۹**۹۱۵۳۴۵۸ چابهار سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سلیمان بائوج خوشامیان ۱**۹۱۱۳۹۱۸ چالوس سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
غلامحسین باقری ۰**۹۱۶۳۹۷۰ خرم‌آباد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
فرزاد کیخائی دهاقانی ۴**۹۱۹۴۵۷۶ خرم‌آباد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ساسان وثوقی ۴**۹۱۹۶۴۶۰ دره‌شهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
شروین سرخوش ۳**۹۱۲۳۲۰۸ دزفول سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علی صفدر مشایخ نیا ۸**۹۳۵۹۱۲۱ دهدشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علی یوسفعلی زاده ۳**۹۱۱۱۴۵۲ رحیم‌آباد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
امیر چهره گشا ۷**۹۱۹۳۴۸۳ رشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ابوالحسن فلزی نصیری ۷**۹۱۱۱۳۱۵ رشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مصطفی ابراهیم نژاد چماچائی ۹**۹۳۸۷۱۳۷ رشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
عباس مهدی پور جوبنی ۰**۹۳۵۷۱۶۸ رشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علیرضا طارقی ۶**۹۱۵۱۴۰۶ زاهدان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سید جواد مهدی زاده ۹**۹۱۱۱۵۱۵ ساری سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
میثم ملکی ارفعی ۸**۹۱۱۱۵۹۳ ساری سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علی احمد همتی ۷**۹۱۲۳۵۵۳ ساوه سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مسلم مرندی ۸**۹۱۲۷۵۶۰ ساوه سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
خلیل سواری ۰**۹۳۳۴۵۹۵ سوسنگرد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
امیر دولابی ۰**۹۱۲۲۳۱۸ شاهرود سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
داریوش فتحی ۱**۹۱۲۷۶۶۳ شهر قدس سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمود خلیلیان ۳**۹۱۲۸۹۹۳ شهر قدس سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مهدی بهارلو ۷**۹۱۹۱۶۱۰ شهریار سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
نعیم چارافر ۲**۹۳۸۹۷۳۶ شوش سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
امیرحسین خواجوند ۲**۹۱۱۴۱۴۷ عباس‌آباد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محسن شیرافکن کناری ۱**۹۱۱۸۵۱۵ فریدون‌کنار سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مسعود کیانی ۰**۹۱۲۵۲۲۰ قرچک سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
رضا گیوه چی ۶**۹۱۲۷۵۰۱ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علی چراغی ۳**۹۱۲۶۵۲۲ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مسعود محمد حسینی ۹**۹۱۲۳۵۳۳ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد حسینی یاور ۲**۹۱۲۱۵۲۰ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
جواد زینلی پور ۷**۹۱۹۹۷۵۳ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علی دلدار ۲**۹۱۲۱۵۱۱ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مهدی محمودی ۹**۹۱۲۷۴۹۴ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمدرضا مصطفی پور ۷**۹۱۲۲۹۷۹ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محمد فلاحتیان ۸**۹۱۲۱۵۳۲ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سید وحید احمدی ماربری ۵**۹۱۹۶۹۲۲ قم سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
قربانعلی رضایی گرجائی ۳**۹۱۷۰۶۱۳ کازرون سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
یدالله خلیلی قیداری ۴**۹۱۲۳۶۰۰ کرج سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ولی کریمی لیواری ۶**۹۱۲۱۶۴۱ کرج سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سید مصطفی یوسفی ۸**۹۳۰۱۸۱۸ کرج سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
بایرام عباسپورآبدار ۵**۹۱۲۳۵۰۱ کرج سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
میثم اقای قرالو ۲**۹۱۹۳۶۱۹ کرج سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مهدی روشنی یساقی ۷**۹۳۷۶۰۰۱ کردکوی سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مجید سلیمی ۵**۹۱۷۹۸۱۰ گراش سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
اسماعیل نیرومند توماج ۲**۹۱۱۱۷۰۴ گرگان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
علیرضا شکیبایی ۰**۹۱۱۷۰۲۶ گنبد کاووس سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
جابر میرزاپوراخی جهانی ۶**۹۱۴۹۰۳۹ گوگان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ابوالقاسم زمانی ششکلی ۰**۹۱۲۴۴۶۱ لاهیجان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
ابراهیم زمانی ۲**۹۱۱۳۴۱۷ لنگرود سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
امیر محمد ترابی ۱**۹۱۲۳۱۴۹ ماهدشت سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
عبدالمنعم شربی پور ۴**۹۱۵۷۶۲۴ مشهد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محسن خبازی ۰**۹۱۵۱۰۳۶ مشهد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
میرزا حسینی ۹**۹۳۵۱۰۷۷ مشهد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مجتبی عباسی ۵**۹۱۵۳۰۲۴ مشهد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
محسن تقوی ۶**۹۳۹۸۹۹۵ مشهد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
فضل اله محمدی ممقانی ۸**۹۱۴۳۰۳۶ ممقان سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سید تقی نصیری قلعه سری ۰**۹۱۱۶۴۲۱ نکا سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سیدمحمدحسن نوت ۱**۹۱۷۷۲۲۰ نورآباد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
حمید بهرامعلی ۰**۹۱۲۱۱۲۲ نوشهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مجید چنکشی ۵**۹۱۲۵۸۳۹ هشتگرد سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
فرنگیز ملکی خمیران ۸**۹۳۶۰۶۲۶ آستانه اشرفیه سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
صدیقه قاسمی ۷**۹۱۱۳۲۱۲ آمل سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
مهین خانم شمس الدین زاده راوری ۷**۹۱۲۲۵۷۱ تنکابن سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
آرزو آذر پیوند ۵**۹۱۰۹۰۵۳ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
بیتا حاجی علی اکبر ۱**۹۲۵۲۳۸۲ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
زهرا عرب علی دوستی ۲**۹۱۲۴۱۹۲ تهران سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
اشرف گودرزی ۸**۹۱۶۷۷۵۶ خرمشهر سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر
سیده رقیه حقیقی ۹**۹۳۰۳۰۱۴ صومعه‌سرا سفر ۱۳۹۴/۷/۱۳ در دست انجام ۰ تصویر