اسامی برندگان جوایز بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب هایقرض الحسنه پس انداز بانک رفاه

نام شعبه شماره حساب جايزه
۱ مصطفی راعی هدایت اباد ۸۶۲ ۱۴۳۷۵۳۹۰۳ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ حسین رجبی راوری ۲۲۴ ۱۳۶۷۸۱۲۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ اق اویلی اسلامی اینچه برون ۲۵۹ ۱۱۳۲۰۹۱۰۱ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ صفرعلی احمدی ۹۹۸ ۱۲۴۰۶۵۱۶۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ ثریا حق پرست ۶۱۴ ۱۳۷۱۶۰۳۱۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ فریده فاتحی ۹۵۴ ۷۲۰۵۹۶۹۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ یوسف غلامی ۴۶۷ ۴۴۶۲۱۴۵۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ محمد رضایی ۳۱۹ ۱۴۱۱۲۹۷۵۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ سرور مکاری پور ۶۵۷ ۴۸۳۰۹۹۰۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰ محرم علی شریفی ۶۰۴ ۵۸۷۱۶۶۹۵ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ محمدرضا قاسم آبادی ۶۷۰ ۱۶۸۲۷۳۲۶ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ زهرا عینی ۶۲۸ ۷۹۵۶۲۶۴۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ عوضعلی رحمانی سامانی ۹۳۴ ۶۶۰۱۶۷۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ رقیه حاجی ابادی ۳۰۱ ۱۰۷۸۴۶۴۴۵ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ شرکت پارس پیام اور عسلویه ۱۳۶۴ ۱۴۴۶۱۴۸۲۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ کاظم قاجاری ۲۵۸ ۱۰۶۷۱۴۱۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ احمد حسین زاده ۵۸۷ ۴۱۹۴۲۳۰۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸ بی بی فرزانه پیش بین ۱۰۴۰ ۱۸۹۳۳۷۳۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ خدیجه سلطان پور ۳۱۸ ۲۵۷۲۲۳۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ حسن داودی لاهیجان ۹۷۶ ۴۱۰۰۲۲۵۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱ داریوش دهقانی حبیب آبادی ۲۸۸ ۱۹۲۳۷۱۸۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲ عباس سنجری ۵۴۹ ۹۱۴۰۵۴۳۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳ طیبه مهدوی لنجی ۷۰۳ ۳۷۸۵۹۰۴۳ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴ ۰شرکت سنگین نصب اصفهان ۱۰۵۴ ۹۴۹۸۸۸۲۱ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ شکراله پروان ۳۱۳ ۱۳۸۴۵۸۶۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶ لیلا توحیدی نیا ۵۴۵ ۴۱۸۰۹۴۴۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ عزیز بختیاری ۸۲۱ ۷۷۹۶۶۶۹۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸ جواد دهقانی ۱۲۵۱ ۳۵۳۵۲۴۱ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹ رقیه مرادعلی بیگی لنگرودی ۵۳۹ ۱۳۵۰۸۷۷۵ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ عزت رستمی ۷۰۰ ۱۳۶۳۵۹۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱ رحیم قنواتی ۳۰۰ ۱۰۳۱۸۲۰۳۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲ محمدزمان سعیدی نسب ۷۹۸ ۱۰۶۰۹۸۱۵۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳ عیسی کعب ۹۸۲ ۱۰۷۲۷۴۰۹۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴ سکینه کمیجانی پرچلویی ۳۴۹ ۱۴۰۳۲۸۴۳ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵ نیلوفر رضایی ۸۱۵ ۵۴۱۹۲۷۳۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰
۳۶ فریده محمدی ۲۸۳ ۲۷۹۳۸۴۳۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۷ افسانه محمدخانی ۲۶۱ ۲۷۶۲۸۰۹۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸ مهر نسا مرادی پور دهنو ۸۴۵ ۱۱۵۷۵۲۷۷۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۹ ناصر باقری ۱۰۶ ۴۳۸۳۱۶۶۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰ نعمت اله جبار ۱۷۶ ۱۵۹۴۳۵۹۴۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۱ نصرت اله شفیع خانی ۱۰۱۰ ۴۵۳۳۳۰۶۳ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲ نصراله فاطمی ۱۳۵۵ ۵۰۱۵۴۲۷۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۳ امیرحسین فخرالدینی ۱۲۵ ۸۵۹۶۰۴۷۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۴ زهرا محمدعلیخانی ۱۶۸ ۳۴۰۶۲۶۵۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۵ سعید یعقوبی شندی ۱۰۵۵ ۲۷۷۹۵۴۶۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۶ فرحناز کرد تمینی ۲۲۵ ۱۲۹۶۹۶۷۵۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۷ احمد دامنی نسب ۵۶۹ ۶۳۵۰۷۵۸۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۸ اسماعیل اسماعیلی نژاد ۱۳۴۱ ۱۳۱۴۲۹۶۰۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۹ نعیمه یزدی زاده خلیلی ۱۰۴۲ ۳۷۰۷۹۴۸۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰ علیرضا گنجی ۷۵۷ ۱۲۰۴۱۶۸۶۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۱ محمد غلامی فینی ۱۲۱ ۳۹۷۳۷۸۲۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۲ محمد علی طبسی ۱۵۲ ۵۵۵۴۰۷۲۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۳ کبری گنجی ۱۹۴ ۱۴۲۱۲۳۷۷۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۴ عباسعلی عباس نژاد ۱۱۷۸ ۵۰۳۱۵۰۰۶ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۵ لطف اله قاسمی ۱۱۹ ۲۴۷۲۸۷۱۸ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

مشتري گرامي ! لازم به ذکر است افرادي که بيش از يک جايزه برنده شده باشند، تنها بالاترين جايزه به آنها تعلق خواهد گرفت.

260605211865683