اسامی ۴۰۲ نفر برندگان خوش شانس جشنواره تقدیر هوم کر- انواع سکه بهار آزادی
اسامی 402 نفر برندگان قرعه کشی  هوم کر (1)