فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند زمستانی

۱- مراجعه به پرتال همراه اول ( WWW.MCI.ir ) جهت رویت اسامی و نوع جایزه
۲- ارسال مدارک ذیل به شماره فکس ۸۸۶۴۱۰۰۴-۰۲۱
الف) تصویر خوانای کارت ملی
ب) تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
ج) تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
د) ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
۳- مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) ۲۰ روز پس از ارسال مدارک
توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.
download (1)

برندگان جوایز طرح هزاران لبخند زمستانی

ردیف

عنوان
هدیه

تلفن همراه

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره
شناسنامه

استان
۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۱۱۳۶

سيد فريد

اميني راد

سيد محمد

۱۹۱۳

فارس
۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۶۰۸۱

فاطمه

زينال زاده

زينال

۴۰

آذربايجان غربي
۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۰۱۷۰

محمد علي

نصيري

يداله

۶۶۹

تهران
۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۴۴۰۴

محمدرضا

حسينيان

محمود

۵۸۴۴

البرز
۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۶ *** ۲۴۳۳

ذبيح

بسطامي

مراد علي

۵۹۷

لرستان
۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۹۷۷۵

زهرا

زنگي

غلامرضا

۴۴۲۰۲۹۱۹۱۵

يزد
۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۱ *** ۵۶۴۳

پوران

نعمت اللهي ثاني

نعمت الله

۱۶۸۰

گيلان
۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۸۵۲۲

ايرج

آوارکي

محمدعلي

۳۲۰۰۷

كرمانشاه
۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۲۷۳۳

معصومه

خواجه شهري

محمد

۲

خراسان رضوي
۱۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۰۵۸۲

امين

يوسفي يگانه

محمدرضا

۶۱۰

كرمان
۱۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۰ *** ۲۳۹۴

شبنم

فتحي سقزچي

ولي اله

۶۶۴۰۰۳۴۷۹۴

تهران
۱۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۰۲۶۷

اسلام

كرمي منش

گودرز

۱

كهكيلويه و بويراحمد
۱۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۲۴۹۵

شهرام

عظيمي

بهبود

۳

آذربايجان شرقي
۱۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۳۵۷۷

علي

ياري

سبزي

۱۹۰۸

تهران
۱۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۴۴۳۲

محمدرضا

نيکو

ولي

۶۵۷۱

تهران
۱۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۶ *** ۸۵۹۲

نورمحمد

تيموري

حسين

۴۱۸۸۶

لرستان
۱۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۸۶۴۱

مرتضي

قلعه نوعي فراهاني

حسين

۸۸۹۵

اصفهان
۱۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۱ *** ۷۸۸۱

محمد علي

پور فتح اله پيچا

شعبان

۶۴۴

مازندران
۱۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۷۲۴۵

ابوالفضل

اسدي

حيدر

۸

مركزي
۲۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۹۵۴۸

سيد جواد

موسوي زارع

جواد

۲

خراسان رضوي
۲۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۸۷۷۴

امير

سهيلي هروان

جمشيد

۸۹۵۸

آذربايجان غربي
۲۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۷۲۹۳

مهدي

قرباني

اسحق

۲۰۹۵

خراسان رضوي
۲۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۱۸۸۹

مرتضي

سرمدي مدام

غلامعلي

۲۰۱۵

تهران
۲۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۹۸۰۴

عبدالستار

ريگي

دين محمد

۲۹۷۹

سيستان و بلوچستان
۲۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۴۹۲۶

حميد رضا

روشن شهرضا

غلامرضا

۱۴۳۰

اصفهان
۲۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۷۷۱۷

سهراب

افراشته

ايوب

۵۴۶

آذربايجان شرقي
۲۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۱ *** ۸۲۷۰

سيدعلي

حسيني

رحيم

۵۰۳

مازندران
۲۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۵۹۲۱

مهران

مهروزي

محمد

۳۳۸۰۱۰۶۸۶۰

هرمزگان
۲۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۶۸۹۴

ميلاد

غلامحسيني

علي نجان

۰

ايلام
۳۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۴۳۰۶

مجيد

باقرزاده فرد

حسن

۲۴۹

اصفهان
۳۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۹۲۳۴

حسين

برائي نژاد

ابراهيم

۲

كرمان
۳۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۵۸۶۲

فاطمه

طاهري

جانقلي

۹۱۲

فارس
۳۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۱۸۲۰

مصطفي

قدمي

نصرالله

۲۲

كهكيلويه و بويراحمد
۳۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۲۳۴۹

احمد

موحدي

محسن

۵۶۷۱

سمنان
۳۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۷۸۲۰

حامد

رضوي

محمدصادق

۵۵۰

اصفهان
۳۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۷۰۲۵

رضا

اينانلو خوجالو

محرم

۳۸۸

قزوين
۳۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۰۱۲۸

مرتضي

عسگري

حسن

۴۹

اصفهان
۳۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۱۲۶۷

حسن

شفاهي

حسين

۲۲۸۸

خراسان رضوي
۳۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۵۸۴۳

بهزاد

صيامي حسن آباد

محمد رضا

۸۹۲

خراسان رضوي
۴۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۰۲۹۲

ادهم

جهان باني

دوست محمد

۲۶۷

سيستان و بلوچستان
۴۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۴۵۵۷

ابوالقاسم

حاجي زاده

ابراهيم

۴۵۴

هرمزگان
۴۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۹۲۳۱

مهدي

غلامرضايي

يداله

۲۹۷

مركزي
۴۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۹۵۶۷

علي جان

خان زاده

رضا

۵۹۷۱۷۵۰۸

فارس
۴۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۰۳۴۳

جواد

كوتي

عليمراد

۱۷۲

كرمانشاه
۴۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۸۷۲۰

اردلان

برزه کار

محمدرضا

۱۵۹۳

بوشهر
۴۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۴۶۴۰

فرانک

بني هاشمي

ابوالفتح

۴۴۴

فارس
۴۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۷۵۲۴

اسماعيل

نجفي

ستار

۳۱۴۷

زنجان
۴۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۲۳۶۵

محمد شريف

فرخ بو

جارو

۱۵۲۱

سيستان و بلوچستان
۴۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۱۷۸۰

راضيه

شريعتي

محمد

۲۹۸۰۳۳۵۱۱۸

كرمان
۵۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۶ *** ۷۶۲۷

سيدسلطان

حيدري

سيدسلمان

۷۰۸

خوزستان
۵۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۲۵۹۵

علي

احساني

حمدالله

۱۹۸

كرمان
۵۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۹۰۸۶

ابراهيم

شاکري

حسين

۴

يزد
۵۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۸۲۶۹

جلال

درويشي

اصغر

۱

فارس
۵۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۶۹۱۹

سميه

محمدخاني غياثوند

صفر

۲

تهران
۵۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۹۱۷۶

محمد

عرب سفيد

رمضان

۲۱۳۴

خراسان رضوي
۵۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۷۲۰۳

نعمت اله

فضليخاني

عبداله

۱۴۲

البرز
۵۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۹۶۲۱۱

ميروحيد

عيسي زاد

ميررحيم

۱۵۷۷

آذربايجان غربي
۵۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۵۸۰۷

نظر

ريگي

حبيب اله

۱۴۷

سيستان و بلوچستان
۵۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۵۰۴۱

رضا

سروندي بيدکربه

صفر

۱۶۶۴

تهران
۶۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۰ *** ۱۲۷۹

مريم

مخيطي

شبيب

۵۶۸۵۱

خوزستان
۶۱

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۸ *** ۰۷۲۱

صابر

سلطاني نوري زاده

محمد قربان

۰

همدان
۶۲

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۲ *** ۸۹۲۱

نويد

حسن زاده

احمد

۹۱

البرز
۶۳

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۹ *** ۲۸۰۱

حسين

رضازاده سفيدهء

علي اكبر

۴

تهران
۶۴

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۷ *** ۴۷۵۱

ذبيح اله

بانشي

حبيب

۱۰۹۱

فارس
۶۵

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۳ *** ۳۵۶۳

روح اله

پاينده

حسين

۸۷۴

اصفهان
۶۶

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۳ *** ۵۵۱۰

سودابه

خودکام

مهدي

۴۴۳

كرمان
۶۷

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۰ *** ۹۵۶۶

احمد

حياتي

بهادر

۲۸

تهران
۶۸

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۰ *** ۸۹۲۵

سيده شهربانو

حسيني نژاد

سيداحمد

۴۷۵

البرز
۶۹

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۷ *** ۳۵۱۵

امير

غلامرضا زاده

علي اکبر

۸۳۸

فارس
۷۰

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۲ *** ۶۷۵۹

رقيه

موسوي چالسباري

آقا ميرزا