فهرست برندگان جوایز ویژه هفتمین سالگرد راه اندازی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

پژو ۲۰۷

نام مشترک شهر شماره تلفن همراه

محمد طیب جعفری رنجبر

بندر عباس

۰۸۷****۰۹۳۶
iPhone 5c

نام مشترک شهر شماره تلفن همراه
مصطفی صوفی زاده

تهران

۷۷۸****۰۹۳۵

فریبا وحید یگانه

تهران

۰۴۲****۰۹۳۵
علیرضا تیموری

تهران

۸۱۱****۰۹۳۵

رضا ابریشمی

تهران

۹۱۰****۰۹۳۵
بدری قادری

تهران

۹۷۶****۰۹۳۵

مهدی زاهدی نسری

مشهد

۶۸۷****۰۹۳۵

سید ایمان جواد نیا

مشهد

۶۷۹****۰۹۳۵

محمدرضا نخودچیان

مشهد

۶۹۴****۰۹۳۵
آیدا محقق

مشهد

۹۷۶****۰۹۳۵

علیرضا شریف مشهدی

مشهد

۵۳۹****۰۹۳۵

لیلا نقدی قرقشه

تبریز

۶۷۹****۰۹۳۵

ستار آقاجانی نامدار

تبریز

۶۷۱****۰۹۳۵
سکینه پاشائی

تبریز

۰۲۴****۰۹۳۵

86193_320