اسامی برندگان

۱٫حفیضه صالحی ار اصفهان
حسین مکتوفی از خوزستان
لیلا داوودی از تهران

برندگــــان جایزه ۴۰ میلیون تومانی دوره اول چشنواره پول وپلو
مریم دادآفرین از تایباد
پریسا پوست آشکن از اهواز
فریدون رشیدی از خوزستان
محمدرضا گل محمدی از قائم شهر
حبیب اله کارگر نخعی از کرمان
کبری ویسی نامداری از کرمانشاه
سید فتح اله هاشمی از سنندج
مهرداد اقبال پور از قروه
مسعود قوامی حسین پور از اهواز
خدابخش نثاری از ایلام
زهرا جوادیان از ایلام
فریبا ولی پور از فارس
سجاد پورعلی از آبادان

62d0120b-08e2-4f13-a09c-a7459abd5be3