اسامی قرعه کشی خرید امن

برنده خوش شانس جایزه خودرو مگان به ارزش ۳۲ میلیون تومان سرکار خانم عسل فاخری گویا از تهران می باشند.

ضمنا پرداخت امن پاسارگاد در نظر دارد به پاس قدردانی از کاربران محترم امپادی و به رسم یادبود، جوایزی به نفرات برتر جشنواره اهدا نماید:

نفر اول با ۳۰ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۱۲۰ امتیاز: آقای علی قطاری به شماره ۰۳۶****۰۹۳۶ از اردبیل برنده ۴۰۰ هزار تومان

نفر دوم با ۲۸ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۳۲۰ امتیاز: آقای حسن کرمی به شماره ۷۴۴****۰۹۳۷ از رشت برنده ۳۵۰ هزار تومان

نفر سوم با ۲۵ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۲۰ امتیاز: آقای مصطفی حیدری به شماره ۰۰۲****۰۹۳۶ ازتربت حیدریه برنده ۳۰۰ هزار تومان

نفر چهارم با ۱۷ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۰۰ امتیاز: آقای محمدرضا آقایی به شماره ۸۹۹****۰۹۳۶ از تبریز برنده ۲۰۰ هزار تومان

نفر پنجم با ۱۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۱۰۰ امتیاز: آقای سعید جهادروا به شماره ۶۸۱****۰۹۳۷ از جاسب برنده ۱۵۰ هزار تومان

نفر ششم با ۱۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۸۰۰ امتیاز:آقای پویا رحیمی به شماره ۵۸۰****۰۹۳۷ از تهران برنده ۱۰۰ هزار تومان[/fusion_text]