اعلام برندگان روزانه آیفون ۶ آبمیوه گلشن

شرکت کشت و صنعت نوشینه (آبمیوه گلشن) به کلیه مصرف کنندگان محصولات گلشن از تاریخ ۷/۶/۹۴ که کد مندرج روی هر یک از بسته بندی های ابمیوه های گلشن را به سامانه ۱۰۰۰۰۹۷۴ ارسال نمایند، هر روز یک دستگاه گوشی آیفون ۶ به قید قرعه اهدا میکند. قرعه کشی هر روز انجام شده و اطلاعات مربوط به برندگان در لینک زیر درج می شود. لازم به ذکر است که ارایه پاکت کد ارسالی هنگام تحویل جایزه الزامی است.
فهرست برندگان روزانه یک آیفون ۶

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن همراه کد برنده
۱
رحمان لریمی رحمان لریمی
۰۹۰۱XXXX۵۹ ۹۰۰۰۴۴۷۷۱۱
۲
فاطمه فوادیان فاطمه فوادیان
۰۹۳۳XXXX۰۸ ۵۰۰۰۵۴۸۱۵۸
۳
?????? ??????
۰۹۳۵XXXX۰۰ ۲۰۰۳۹۵۴۱۸۹
۴
امید ساعی امید ساعی
۰۹۱۲XXXX۱۸ ۵۰۰۰۶۰۹۱۰۳
۵
محمد فقیهی محمد فقیهی
۰۹۳۵XXXX۰۰ ۲۰۰۳۴۳۰۱۷۷
۶
شاهین جان گوهری شاهین جان گوهری
۰۹۳۸XXXX۹۱ ۶۰۰۰۶۴۱۶۴۶
۷
جبار قره حسنی جبار قره حسنی
۰۹۱۲XXXX۷۰ ۲۰۰۳۴۲۲۱۰۶
۸
سعید محمد پور سعید محمد پور
۰۹۰۱XXXX۲۵ ۲۰۰۳۸۴۳۴۶۷
۹
جواد رستگار جواد رستگار
۰۹۱۵XXXX۵۶ ۵۰۰۱۱۵۸۸۵۷
۱۰
محمدعلی جهان گشت محمدعلی جهان گشت
۰۹۳۸XXXX۵۴ ۹۰۰۰۴۲۵۵۰۷
۱۱
مجید حیدری مجید حیدری
۰۹۱۳XXXX۰۹ ۹۰۰۰۶۶۰۲۲۷
۱۲
علی خدایی علی خدایی
۰۹۳۷XXXX۱۳ ۱۰۰۰۵۳۶۲۹۱
۱۳
؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
۰۹۱۲XXXX۹۷ ۵۰۰۰۶۰۵۲۲۵
۱۴
محمد دوست محمدی محمد دوست محمدی
۰۹۱۲XXXX۳۷ ۲۰۰۱۷۸۶۰۸۲
۱۵
حسن حسن آبادی حسن حسن آبادی
۰۹۳۹XXXX۰۰ ۲۰۰۲۱۷۸۸۹۸
۱۶
پریسا خصوصی مطلق پریسا خصوصی مطلق
۰۹۳۹XXXX۶۶ ۶۰۰۰۶۴۸۲۵۲
۱۷
؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
۰۹۱۲XXXX۶۰ ۷۰۰۰۳۱۲۲۶۱
۱۸
صمد صالحی صمد صالحی
۰۹۱۲XXXX۵۶ ۲۰۰۱۶۹۱۵۹۹
۱۹
؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
۰۹۱۹XXXX۱۹ ۲۰۰۱۰۳۲۲۴۶
۲۰
قاسم نظری قاسم نظری
۰۹۳۰XXXX۲۶ ۲۰۰۳۶۴۰۸۹۰
۲۱
محمد صادق شاکی محمد صادق شاکی
۰۹۳۰XXXX۹۲ ۹۰۰۰۵۲۳۹۸۱
۲۲
وحید پور عباسی وحید پور عباسی
۰۹۲۱XXXX۷۸ ۲۰۰۲۷۹۵۸۵۱
۲۳
مجید فرحزادی مجید فرحزادی
۰۹۳۸XXXX۷۵ ۵۰۰۰۵۷۸۶۱۶
۲۴
رضا عمویی رضا عمویی
۰۹۳۳XXXX۵۵ ۲۰۰۲۲۱۷۶۳۲
۲۵
؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
۰۹۱۱XXXX۶۲ ۵۰۰۰۷۹۷۱۶۴
۲۶
مهدی غلامیان مقدم مهدی غلامیان مقدم
۰۹۱۵XXXX۹۸ ۲۰۰۲۱۹۸۷۱۳
۲۷
سپیده حاجی ملکی سپیده حاجی ملکی
۰۹۱۲XXXX۶۴ ۹۰۰۰۴۲۰۹۵۷
۲۸
عبدالستار کلچه عبدالستار کلچه
۰۹۱۱XXXX۰۰ ۶۰۰۰۵۱۰۸۶۹
۲۹
حسن خدامرادی حسن خدامرادی
۰۹۱۲XXXX۰۲ ۲۰۰۲۶۵۶۴۷۳
۳۰
???? ????
۰۹۱۱XXXX۳۴ ۵۰۰۰۷۶۳۷۸۲
۳۱
مهران پور صادق مهران پور صادق
۰۹۱۱XXXX۳۴ ۵۰۰۰۷۹۸۹۴۵
۳۲
سمیه سادات کیا سمیه سادات کیا
۰۹۱۹XXXX۶۹ ۲۰۰۲۳۱۹۲۱۱
۳۳
سعید پور عباس سعید پور عباس
۰۹۳۹XXXX۵۳ ۲۰۰۴۸۸۹۸۱۱
۳۴
فرزاد مقدم فرزاد مقدم
۰۹۳۵XXXX۵۳ ۵۰۰۱۲۸۳۵۴۴
۳۵
علیرضا کریمی آذر علیرضا کریمی آذر
۰۹۱۲XXXX۲۷ ۲۰۰۴۳۱۶۴۲۵
۳۶
کیومرث پور شیر محمدی کیومرث پور شیر محمدی
۰۹۳۷XXXX۳۴ ۷۰۰۰۸۹۳۲۱۸
۳۷
محمد اعظمی محمد اعظمی
۰۹۳۹XXXX۱۲ ۵۰۰۱۲۸۲۴۷۵

http://www.golshanjuice.ir/fa/winner.html