فر آورده هاي غذايي سميه طي روزهاي جاري محصول عرقيات شامل گلاب، عرق نعنا و عرق بيدمشک خود را با بسته بندي جديدي روانه بازار نموده است.

images (4)

اين عرقيات همچون گذشته داراي آخرين استانداردهاي کيفي بوده و در بسته هاي جديد يک ليتري، در ظروف پت عرضه میگردد.

اين محصول در سوپرمارکتها و فروشگاههاي زنجيره اي در دسترس مصرف کنندگان عزيز ميباشد.

Somayyeh-1

منبع:http://topbrands.ir/