ثبت نام ADSL در جشنواره باران
مسئول روابط عمومي مخابرات اعلام كرد…

ثبت نام ADSL در جشنواره باران
مسئول روابط عمومي شركت مخابرات،در خصوص اهداف و شرايط برگزاري اين جشنواره گفت: مهمترين هدف برگزاري اين جشنواره،جذب مشترکین جدید و سوق دادن آنها به سرویسهای پیش پرداخت مي باشد و اين جشنواره به کلیه مشتریان حقیقی وحقوقی تعلق می گیرد. مدت قرارداد اين طرح۶ ماهه و یک ساله مي باشد.
وي در ادامه در رابطه با روش پرداخت بيان داشت: متقاضيان مي توانند به دو صورت پیش پرداخت و پس پرداخت اقدام نمايند.مستاجرین نیز فقط می توانند از سرویس های پیش پرداخت كه مختص این مشتریان تعریف گردیده استفاده كنند و در صورت داشتن قرارداد اجاره نامه اي با بيش از دو سوم مدت قرارداد می توانند بسته های پس پرداخت را خرید نمایند .

او در ادامه با بيان اين كه هزینه نصب سرویس به عهده مشتری می باشد افزود:مودم هاي هديه در زمان نصب و راه اندازي سرويس توسط نماینده مخابرات تحویل مي گردد كه در طول مدت قرارداد یکساله گارانتی دارد و در صورت عدم نیاز متقاضيان به مودم ، مي توانند از سایر بسته ها که شامل ترافیک اضافی رایگان می باشد استفاده نمایند و مشترکانی می توانند از بسته های موجود در کمپین استفاده نمایند که متقاضی یکی از سرویس های ۱m-8g و یا ۲m-8g باشند . کلیه مشترکین جشنواره از دانلود صبحگاهی كه از۵ بامداد تا ۹صبح رایگان بهره مند می شوند .

ايوبي در خصوص مسیر دریافت اطلاعات وثبت نام در خصوص این کمپین بيان داشت :از طریق سامانه ۲۰۲۰ و سایت مخابرات استان قزوین و مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی و امور مشترکین دیتا مستقر در اداره مخابرات شهرستان قزوین مي توان اقدام به ثبت نام نمود. وي در ادامه افزود:هزینه استفاده از ترافیک اضافی برابر تعرفه استاندارد بصورت پلکانی محاسبه میشود تا ۵ گیگ ۳۶۰۰ تومان از ۵تا۱۰ گیگ ۲۶۰۰ واز ۱۰ گیگ به بالا ۱۶۰۰ تومان میباشد به طور مثال مشترکی که ۱۲ گیگ خریداری میکند ۵ گیگ اول به ازای هرگیگ ۳۶۰۰تومان ودر ۵ گیگ دوم به ازای هر گیگ ۲۶۰۰ تومان وبرای ۲ گیگ سوم ۱۶۰۰ تومان باید بپردازد.

مسئول روابط عمومي در مورد استفاده حجم باقیمانده از ماه قبل گفت : به مشترکین پس پرداخت حجم هر دوماه اختصاص داده میشود وباقیمانده به ماه بعد منتقل نمی شود و به مشترکین پیش پرداخت حجم به صورت یکجا تعلق می گیرد و در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد جریمه بسته مورد نظر به صورت روز شمار به ازای ماههای باقیمانده از قرارداد دریافت می شود.

وي در پاسخ به پرسشي در باره اينكه آیا مشتریان کنونی که قراردادشان هنوز به اتمام نرسیده است می توانند از این جشنواره استفاده کنند؟ضمن تاييد ،گفت: ولی در صورت انصراف از جشنواره های قبل جریمه انصراف به مشترک تعلق می گیرد.

baran4_1059

منبع:http://www.tc-qazvin.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=252