اعطای تسهیلات در طرح های ثمین و کیمیا بانک حکمت

در این طرح ها که با نام های ثمین و کیمیا نامگذاری شده است، مشتریان متقاضی می توانند با افتتاح سپرده در یکی از شعب بانک حکمت ایرانیان نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال اقدام نمایند.
اعطای تسهیلات در طرح های ثمین و کیمیا بانک حکمتپول‌نیوز- بانک حکمت ایرانیان در راستای توسعه خدمات مالی متناسب با نیازها و شرایط مختلف مشتریان در سال همدلی و همزبانی تسهیلات اعتباری ویژه ای را در قالب طرح های ثمین و کیمیا اعطا می کند.

در این طرح ها که با نام های ثمین و کیمیا نامگذاری شده است، مشتریان متقاضی می توانند با افتتاح سپرده در یکی از شعب بانک حکمت ایرانیان نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال اقدام نمایند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط این طرح ها می توانند به یکی از شعب بانک حکمت ایرانیان مراجعه کنند .

منبع:http://www.rajanews.com/