جشنواره تمدید دانشجویی ۹۴ در جشنواره اینترنت پارس آنلاین

با شرکت در جشنواره تمدید اینترنت پرسرعت می توانید به مدت ۵ سال از ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه (مجموعا ۳۰۰ گیگا بایت ترافیک در طول ۵ سال)بهره مند گردید.

برای شرکت در این جشنواره کافی است سرویس های با سرعت ۵۱۲Kbps و بالاتر را به مدت ۱، ۳، ۶ و ۱۲ ماه تمدید نمایید. تمدید این سرویس ها به مدت طولانی تر می تواند شانس بیش تری برای برنده شدن شما به ارمغان بیاورد.

این هدیه به ۱۰۰۰ نفر از تمدید کنندگان اعطا خواهد شد. مهلت شرکت در این جشنواره از ۱۳ مهر ماه تا ۱۳ آبان ماه سال ۹۴ است. قرعه کشی در پایان جشنواره صورت خواهد پذیرفت و اسامی برندگان متعاقبا در سایت اعلام خواهد گردید.

سیستم امتیاز دهی
سرویس
مدت زمان سرویس
امتیاز جهت قرعه کشی
تمدید
اینترنت پرسرعت ۵۱۲Kbps
یک ماهه
۱
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۵۱۲Kbps
سه ماهه
۳
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۵۱۲Kbps
شش ماهه
۶
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۵۱۲Kbps
یک سال
۱۲
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۱۰۲۴Kbps
یک ماهه
۲
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۱۰۲۴Kbps
سه ماهه
۶
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۱۰۲۴Kbps
شش ماهه
۱۲
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۱۰۲۴Kbps
یک سال
۲۴
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۲۰۴۸Kbps
یک ماهه
۳
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۲۰۴۸Kbps
سه ماهه
۹
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۲۰۴۸Kbps
شش ماهه
۱۸
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM
اینترنت پرسرعت ۲۰۴۸Kbps
یک سال
۳۶
تمدید آنلاین
تمدید با USSD
تمدید با ATM

منبع:http://www.parsonline.com/