آغاز جشنواره نوروز ۹۵ آگهی من

جشنواره فروش نوروزی پرتال نیازمندی آگهی من از ۱۳ اسفند شروع و تا ۱۳ فروردین‌ ماه سال آینده ادامه خواهد داشت .

در اين جشنواره هر آگهی ۱ستاره (به ازای هر ستاره) ۲۵۰۰ تومان خواهد بود و همچنین تمامی تعرفه های ثبت آگهی ویژه تا سقف ۶۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است .

هم اکنون می توانید از طریق لینک زیر تمامی تعرفه ها را مشاهده نمایید .

http://myadvert.ir/plan_prices.php

منبع:http://myadvert.ir/