نتایج انتخاب رشته آزمون های سراسری و آزاد اعلام شد

نتیجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی سال ۱۳۹۴
نتیجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴
نتیجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۴
نتایج اصلاح سهمیه رزمندگان و ایثارگران آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴
نتایج اصلاح سهمیه رزمندگان و ایثارگران در انتخاب رشته آزمون سراسری سال۱۳۹۴

برای دریافت نتیجه از لینک زیر اقدام فرمایید:
http://78.109.199.195/Home/207924402/Introduction