جایزه قرعه کشی ایرانسل

از خط ایرانسل خود *۷۸۹*۳۳# را شماره گیری کنید و هر ماه یک عدد گوشی آیفون ۶S برنده شوید

برنده قرعه کشی اسفند ماه ۹۴ : قرعه کشی در روز ۸ فروردین ۹۵ برگزار خواهد شد

جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #۵*۳۳*۷۸۹* را شماره گیری نمایید.

منبع:http://www.irancellman.com/