جشنواره نوروزی لادن

جشنواره بزرگ نوروزی لادن مختص کانالهای خرده فروشی و عمده فروشی از اول اسفند ۹۴ در سراسر کشور آغاز شد. در این جشنواره مشتریان با خرید روغن های مایع خانواره (لادن،بهارو نسترن) و کسب امتیازات تعیین شده می توانند در قرعه کشی شرکت کنند و از جوایز نفیسی به قید قرعه بهره مند گردند. این جشنواره تا پایان فروردین ماه ۹۵ ادامه دارد

RTL

WS

منبع:http://www.toloupakhshaftab.com