هر ماه ۵ میلیون تومان جایزه نقدی

از خط ایرانسل یا رایتل خود *۷۸۹# را شماره گیری کنید و در قرعه کشی ویژه ما شرکت کنید
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #۵*۷۸۹* را شماره گیری نمایید.
شرایط دریافت جایزه قرعه کشی

برنده لازم است حداکثر طی یک هفته پس از اعلام برنده، جهت دریافت جایزه خود مراجعه نماید در غیر اینصورت قرعه کشی مجدداً برگزار می گردد.
برنده قرعه کشی جهت دریافت جایزه خود باید به صورت حضوری به محل شرکت مراجعه نماید.

برنده قرعه کشی هنگام مراجعه به شرکت باید اصل کارت ملی،اصل شناسنامه و کد برنده (که از طریق پیامک ارسال میگردد) را به همراه داشته باشد.
برنده سایت ای شارژ جهت دریافت جایزه خود لازم است “رسید و توافقنامه دریافت جایزه قرعه کشی” را امضا نماید تا جایزه به ایشان تحویل داده شود.
شما می توانید فرم رسید و توافقنامه دریافت جایزه قرعه کشی را از اینجا دانلود نموده و مشاهده نمایید.

منبع:http://789.echarge.ir/