برندگان خوش شانس خودروهای رنو کارتخوان جادویی سداد

پنجمین قرعه کشی هفتگی و اولین قرعه کشی ماهانه جشنواره “کارتخوان جادویی” سداد دوشنبه(۱۳۹۴/۱۲/۲۴) در محل این شرکت با حضور نماینده سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و همچنین نماینده دادستانی و برنده خوش شانس خودرو رنو فلوئنس در قرعه کشی هفته چهارم جشنواره برگزار گردید.
در این مراسم آقای محسن عالی شوندی؛ چهارمین برنده خودرو در جشنواره “کارتخوان جادویی” سداد اعداد اولین قرعه کشی ماهانه را از گردونه درآورد و مرتضی ابراهیم؛ پذیرنده کارتخوان متصل به حساب بانک ملی ایران از استان خراسان رضوی، شهر مشهد، برنده خوش شانس یک دستگاه خودرو ویژه رنو Koleos گردید.
پس از آن قرعه کشی ماهانه دارندگان کارتهای بانکی عضو شتاب انجام گردید که در این قرعه کشی خانم نسرین برهانی نیا؛ دارنده کارت بانک ملی ایران برنده یک دستگاه خودرو رنو Fluence شد.
سپس قرعه کشی پنحمین هفته برای ۵۴ سکه تمام بهار آزادی ویژه پذیرندگان کارتخوان های متصل به حساب های بانک ملی ایران انجام شد.همچنین اسامی ۵۳ نفر از دارندگان کارت بانکی عضو شتاب که برنده سکه ربع بهار آزادی شدند با انجام قرعه کشی مشخص شد. جهت مشاهده اسامی پذیرندگان کارتخوان های متصل به حساب بانک ملی ایران که برنده ۵۴ سکه تمام بهار آزادی و دارندگان کارت بانکی عضو شتاب که برنده ۵۳ سکه ربع بهار آزادی شده اند
به گزارش روابط عمومی، در این مراسم آقای محسن عالی شوندی؛ چهارمین برنده خودرو در جشنواره “کارتخوان جادویی” سداد اعداد اولین قرعه کشی ماهانه را از گردونه درآورد و مرتضی ابراهیم؛ پذیرنده کارتخوان متصل به حساب بانک ملی ایران از استان خراسان رضوی، شهر مشهد، برنده خوش شانس یک دستگاه خودرو ویژه رنو Koleos گردید.

پس از آن قرعه کشی ماهانه دارندگان کارتهای بانکی عضو شتاب انجام گردید که در این قرعه کشی خانم نسرین برهانی نیا؛ دارنده کارت بانک ملی ایران برنده یک دستگاه خودرو رنو Fluence شد.

سپس قرعه کشی پنحمین هفته برای ۵۴ سکه تمام بهار آزادی ویژه پذیرندگان کارتخوان های متصل به حساب های بانک ملی ایران انجام شد.

همچنین اسامی ۵۳ نفر از دارندگان کارت بانکی عضو شتاب که برنده سکه ربع بهار آزادی شدند با انجام قرعه کشی مشخص شد.

یادآور می شود شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد از تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری جشنواره ویژه ای با عنوان «کارتخوان جادویی» نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره “کارتخوان جادویی” سداد با کانال این جشنواره همراه شوید!

اسامی پذیرندگان کارتخوان های متصل به حساب بانک ملی ایران که برنده ۵۴ سکه تمام بهار آزادی و دارندگان کارت بانکی عضو شتاب که برنده ۵۳ سکه ربع بهار آزادی شده اند به شرح زیر می باشد:

134

135

136

137

138

منبع:http://sadadpsp.ir/