نظرسنجي و قرعه كشي ويژه اعضاي کانال تلگرام همراه اول

به مدت هفت هفته و هر هفته سه برنده (در مجموع ٢١ برنده به مناسبت ٢١ سالگي همراه اول)
جوایز مسابقه :

نفر اول : یک عدد گوشی سامسونگ مدل GT-E1080F + یک عدد سیم کارت اعتباری + یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه ۲۰ گیگ

نفر دوم: یک عدد دانگل نسل سوم + یک عدد سیم کارت دیتا + یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه ۲۰ گیگ

نفر سوم: یک عدد دانگل نسل سوم + یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه ۲۰ گیگ

توجه: جهت هماهنگی ارسال هدایا قبلاً با برندگان تماس حاصل شده است .

شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی اول
ردیف شماره مشترک
۱ ۶۲۵***۰۹۱۹۸
۲ ۵۳۳***۰۹۱۳۷
۳ ۸۸۴***۰۹۱۵۸
شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی دوم
ردیف شماره مشترک
۱ ۸۴۶***۰۹۱۰۵
۲ ۷۵۰***۰۹۱۲۳
۳ ۰۶۱***۰۹۱۳۳
شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی سوم
ردیف شماره مشترک
۱ ۶۴۶***۰۹۱۷۵
۲ ۷۲۶***۰۹۱۲۳
۳ ۶۲۳***۰۹۱۶۳
شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی چهارم
ردیف شماره مشترک
۱ ۶۸۴***۰۹۱۵۱
۲ ۱۹۰***۰۹۱۵۱
۳ ۹۳۳***۰۹۱۰۶
شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی پنجم
ردیف شماره مشترک
۱ ۴۶۸***۰۹۱۹۲
۲ ۶۵۲***۰۹۱۹۰
۳ ۶۷۰***۰۹۱۲۶
شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی ششم
ردیف شماره مشترک
۱ ۴۲۸***۰۹۱۳۱
۲ ۵۳۰***۰۹۱۷۵
۳ ۸۹۸***۰۹۱۲۱
شماره همراه برندگان قرعه کشی هفتگی هفتم
ردیف شماره مشترک
۱ ۷۱۴***۰۹۱۰۰
۲ ۹۰۳***۰۹۱۳۷
۳ ۶۳۸***۰۹۱۲۲

منبع:http://www.mci.ir/