پینت بال کوهستان

مکان اجرا: مجموعه ورزشی کوهستان –
دوره اجرا: فروردین ۱۳۹۵
سانس اجرا: ۰۸:۰۰
مدت زمان اجرا: ۱۲۰دقیقه
بهای بلیط : ۳,۰۰۰ تومان , ۱۱,۰۰۰ تومان

منبع:http://tik8.com