برندگان جایزه ۵۰۰جم

اسامی برندگان قرعه کشی جایزه ویژه پنجشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۵ (خریداران روزانه)
برندگان جایزه ۵۰۰جم
# نام و نام خانوادگی شماره موبایل
۱ مجید فتاح ۰۹۰۱****۶۰۰
۲ مایکل یوحنا ۰۹۳۷****۹۳۳
۳ مهدی ناصری ۰۹۳۶****۶۷۴
۴ حسن عبیداوی ۰۹۱۶****۱۱۴
۵ شایان حسینی ۰۹۱۲****۸۶۷

اسامی برندگان قرعه کشی پنجشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۵ (کل خریداران)
# نام و نام خانوادگی شماره موبایل
۱ بشیر ۰۹۳۹****۹۸۹
۲ احمدشیخ امیری ۰۹۳۵****۶۰۸
اسامی برندگان قرعه کشی پنجشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۵ (خریداران روزانه)
# نام و نام خانوادگی شماره موبایل
۱ هاملت کیورکیان ۰۹۱۳****۰۴۳
۲ محسن امینی ۰۹۰۱****۷۱۲
۳ ع ش ۰۹۳۵****۹۹۰
۴ محمدرضا جاهدوست ۰۹۱۲****۵۳۶
۵ امین آذرمی ۰۹۳۳****۰۰۲
۶ کامران قاسم نژاد ۰۹۱۱****۲۸۶
۷ تورج ایوبی ۰۹۱۲****۲۷۸
۸ مسعود کشاورز ۰۹۱۷****۳۲۵
۹ یوسف محمدی ۰۹۳۸****۹۹۱
۱۰ محسن امیرخانی شماره مخفی است
۱۱ لاله ایلگاس ۰۹۳۹****۰۴۶
۱۲ مجتبی پوراسماعیلی ۰۹۱۴****۰۲۶

منبع:http://www.pay-724.ir/