روزها محسن به کامت، شبها سمند به نامت

محسن با شعار (روزها محسن به کامت، شبها سمند به نامت) هر شب یک دستگاه سمند به قید قرعه به خریداران محصولات خود (چای، برنج و زیتون) اهدا می نماید. این جشنواره از ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ شروع شده است.

شرایط قرعه کشی سیصدانه محسن:

۱- قرعه کشی محصولات محسن از ۲۰ فروردین به صورت زنده و هر شب از شبکه ۲ سیما و بعد از خبر ۲۰:۳۰ آغاز می شود که جوایز آن هر شب یک دستگاه خودرو سمند در نظر گرفته شده است.

۲- قرعه کشی بر این اساس است که هر روز شرکت کنندگان از محصولات چای و برنج و زیتون محسن خریداری و شماره سریال درج شده بروی کارت قرعه کشی داخل محصول را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۴۰۳۰ ارسال و در قرعه کشی همان شب محصولات محسن شرکت مینمایند.

۳- هر شب به خریداران محصولات چای و برنج محسن به قید قرعه یک دستگاه خودرو اهدا می گردد.

۴- بازه زمانی شرکت در قرعه کشی برای هر مرحله از ساعت ۱۴ همان روز الی ساعت ۱۴ روز بعد در نظر گرفته شده است که از آن ساعت به بعد فایل جدید برای مرحله بعد شروع می شود.

۵- در شب ها و ایامی که رنامه های طرف قرارداد این شرکت جهت انجام قرعه کشی به دلایلی مثل شهادت، وفات و یا عدم پخش برنامه از طرف سازمان صدا و سیما انجام و پخش نگردید فایل یا فایل های مربوط به قرعه کشی که انجام نشد در اولین زمان پخش برنامه همزمان و برای فقط یک دستگاه خودرو قرعه کشی می شوند.

۶- شخص برنده برای دریافت جایزه خود حتما باید اصل کارت قرعه کشی به همراه سند موبایل که به نام خود و یا یکی از اعضا درجه یک خانواده ایشان میباشد ارائه نمایند.

قرعه کشی روز شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۹۵ شنبه شب برنده سوم قرعه کشی شرکت کنندگان قبلی، به شماره ردیف ۲۲۵۸۸۱۳ ؛آقای علی نظرنیا از تهران برنده مرحله اول قرعه کشی…
1460349337_300daneh-small
منبع:http://mohsen.ir/