جشنواره «کارتخوان جادویی» سداد

شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد از تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری جشنواره ویژه ای با عنوان «کارتخوان جادویی» می نماید.

مخاطبان این جشنواره دوگروه ویژه به شرح زیر می باشند:
۱- پذیرندگان سداد(که دارای کارتخوان های متصل به حساب های بانک ملی ایران هستند)
۲- دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب

جوایز این جشنواره ویژه :
۱- جوایز ویژه پذیرندگان سداد، شامل:

• ۳ دستگاه خودرو رنو Koleos
• ۱۲ دستگاه خودرو رنو Fluence
• ۷۱۷ سکه تمام بهار آزادی

۲- جوایز ویژه دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، شامل:

• ۳ دستگاه خودرو رنو Fluence
• ۷۱۷ سکه ربع بهار آزادی

شرایط کسب امتیاز
پذیرندگان سداد و دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب می توانند در این جشنواره به روش های زیر کسب امتیاز نمایند:

• نحوه کسب امتیاز پذیرندگان سداد
هر تراکنش با مبلغ ۲۰۰ هزار ریال معادل ۱ امتیاز بوده و حداکثر امتیازات کسب شده از یک تراکنش امتیاز ۱۰۰ می باشد.

• نحوه کسب امتیاز دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب
هر تراکنش از مبلغ ۵۰ هزار ریال به بالا معادل ۱ امتیاز محسوب می شود.

نحوه قرعه کشی

جوایز قرعه کشی هفتگی شامل:

• سکه های بهار آزادی برای پذیرندگان سداد و دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب
• خودرو رنو Fluence برای پذیرندگان سداد

قرعه کشی ماهانه شامل:

• خودرو رنو Koleos برای پذیرندگان سداد
• خودرو رنو Fluence برای دارندگان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب

اعلام اسامی برندگان خوش شانس

نتایج قرعه کشی های هفتگی و ماهانه جشنواره «کارتخوان جادویی» سداد از طریق وب سایت شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد به آدرس «www.sadadpsp.ir» اطلاع رسانی می شود.

منبع:http://sadadpsp.com