آغاز پیش فروش چکی تیبا با وام بدون بهره

شرایط اعلام شده از سوی سایپا به شرح زیر می باشد:

1395012714484910912713610-600x278

شرایط اعلام شده از سوی سایپا به شرح زیر می باشد:

1395012714501632412713610-

منبع:http://www.donyayekhodro.com/