طرح های فروش ویژه کرمان موتور

طرح های فروش نقدی و غیر نقدی کرمان موتور برای سال ۹۵ اعلام شد

طرح های فروش

فروش لیفان ۸۲۰-۲۴۰۰ سی سی – ویژه فروردین ۹۵
فروش جک S5 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵فروش جک S5 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵
فروش جک S5 – دنده ای – ویژه فروردین ۹۵فروش جک S5 – دنده ای – ویژه فروردین ۹۵
فروش جک J5 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵فروش جک J5 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵
فروش اقساطی جک J۵ – اتومات – ویژه فروردین ۹۵فروش اقساطی جک J۵ – اتومات – ویژه فروردین ۹۵
فروش اقساطی جک J۵ – اتومات – (طرح ۵۰-۵۰) ویژه فروردین ۹۵فروش اقساطی جک J۵ – اتومات – (طرح ۵۰-۵۰) ویژه فروردین ۹۵
فروش لیفان X50 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵فروش لیفان X50 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵
فروش اقساطی لیفان X50 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵فروش اقساطی لیفان X50 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵
فروش اقساطی تسهیلاتی لیفان X50 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵فروش اقساطی تسهیلاتی لیفان X50 – اتومات – ویژه فروردین ۹۵
فروش اقساطی لیفان X50 – دنده ای – ویژه فروردین ۹۵فروش اقساطی لیفان X50 – دنده ای – ویژه فروردین ۹۵
فروش لیفان X50 – دنده ای – ویژه فروردین ۹۵فروش لیفان X50 – دنده ای – ویژه فروردین ۹۵
فروش لیفان X60 – ویژه فروردین ۹۵فروش لیفان X60 – ویژه فروردین ۹۵
فروش اقساطی لیفان X60 – ویژه فروردین ۹۵فروش اقساطی لیفان X60 – ویژه فروردین ۹۵

منبع:http://www.kermanmotor.ir/