پیشنهادهای ویژه فیلپس به مناسبت روز پدر

فیلیپس به مناسبت روزپدر فروش ویژه در نظر گرفته است.

این فروش ویژه شامل محصولات زیر با تخفیف های زیر می باشد:
index

منبع:http://www.shekofa.ir/