هدیه بانک اقتصادنوين به دارندگان کارت‌هاي هديه

بانک اقتصادنوين به دارندگان کارت‌هاي هديه، “هديه” مي‌دهد.
همزمان با برگزاري جشنواره کارت هديه، بانک اقتصادنوين به قيد قرعه به دارندگان کارت‌هاي هديه اين بانک که از ابتداي اسفندماه ۱۳۹۴ صادر شده‌ است، هداياي ارزنده‌اي از جمله پژو پارس، آي‌پد و هداياي نقدي اهدا مي‌کند.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، بر اساس دستورالعمل اجرايي جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين به ازاي هر ۲۵۰ هزار ريال از مانده کارت هديه در هر روز، يک امتياز براي دارنده کارت هديه منظور خواهد شد.
جشنواره قرعه‌کشي کارت‌هاي هديه بانک اقتصادنوين هر سه ماه يک بار برگزار مي‌گردد و پس از برگزاري قرعه‌کشي، ۴ رقم آخر کارت‌هاي برنده از طريق سايت مي‌کارت اقتصادنوين به آدرس http://micard.enbank.ir/Main/frmdrawing.aspx اعلام خواهد شد.
برندگان هر دوره قرعه‌کشي بايد حداکثر تا پايان دوره بعد، اطلاعات مورد نياز را به مرکز ارتباطات نوين با شماره ۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ اعلام نمايند.
در صورت برنده نشدن کارت هديه در قرعه‌کشي، امتياز دوره‌‌ي فعلي با شرط حفظ مانده حداقل ۲۵۰ هزار ريال در کارت، به دوره‌ي بعدي قرعه‌کشي انتقال مي‌يابد.

منبع:http://www.enbank.ir