آغاز دور دوم پیش فروش خودروی جدید H30 کراس

با توجه به استقبال بعمل آمده از شرایط پیش فروش محصول جدید اچ۳۰ کراس و درخواست ھای مکرر متقاضیان، بدینوسیله به اطلاع میرساند، متمم پیش فروش عادی محصول جدید H30 کراس از روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۹۵ تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ می باشد :

9g7e0v815q5drq1rx827-600x181

منبع:http://www.topbrands.ir