۱۵۵۶ کیلومتر اسکناس ۵ هزار تومانی برای ۱۰۰۰ نفر

جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت با بیش از ۵۰۰ هزار جایزه به ارزش تقریبی ۸۵۲ میلیارد ریال برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت،۱۵۵۶ کیلومتر اسکناس ۵۰ هزار ریالی معادل ۴۷۱.۵۱۵.۱۵۱.۵۱۵ ریال برای هزار نفر به تساوی، یک‌هزار کمک هزینه ۳۰ میلیون ریالی خرید صنایع دستی و ۵۰۰ هزار جایزه نقدی ۷۰۰ هزار ریالی، جوایز این دوره از قرعه‌کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت خواهد بود.

این گزارش حاکی است، محاسبه امتیاز حساب های قرض الحسنه برای شرکت در قرعه کشی این جشنواره از ابتدای سال ۹۴ آغاز شده است. همچنین مهلت افتتاح حساب یا افزایش موجودی تا تاریخ سی و یکم خرداد ۱۳۹۵ می باشد.
در قرعه کشی امسال برای حساب های ریالی هر ۵۰۰ هزار ریال و برای حساب های ارزی هر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر روز، یک امتیاز دارد. بر این اساس، حفظ حداقل موجودی به شرح فوق در روز قرعه کشی و وجود شماره ملی معتبر برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی معتبر برای اشخاص حقوقی واطلاعات معتبر از اتباع خارجی نزد بانک، شرط های شرکت در قرعه کشی است.
حفظ حداقل موجودی به مدت ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طول دوره قرعه کشی یا از آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی نیز، شرط اعطای جایزه است.
آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی: ۳۱ خردادماه
بانک-ملت
منبع:http://pimarket.ir/tags