اعلام جدید ترین شرایط فروش ایرتویا

به گزارش اخبار خودرو ،جدیدترین شرایط فروش ایرتویا به شرح زیر اعلام شد:

۱۳۹۵۰۳۰۴۱۵۲۹۳۶۸۲۸۱۳۰۶۶۵۱۰

منبع:http://www.donyayekhodro.com