کارت خرید سینا

کارت خرید سینا یکی از انواع کارتهای بانک سینا می باشد. ادارات، سازمانها و شرکتها می توانند با صدور کارت خرید برای کارکنان خود، امکان خرید کالا و خدمات از تمامی فروشندگان متصل به شبکه شتاب و همچنین امکان خرید اینترنتی و پرداخت اینترنتی قبوض را فراهم آورند، قابلیت شارژ به دفعات مختلف توسط ادارات، سازمانها و شرکتها را دارا می باشد.

منبع:http://www.sinabank.ir/