اعلام اسامی برندگان قرعه کشی بانک ملی

اسامی برندگان سی و پنجمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران اعلام شد.
بر این اساس هموطنان و مشتریان می توانند با مراجعه به سایت بانک ملی ایران و درج مشخصات حساب خود از نتیجه این قرعه کشی مطلع شوند.
جایزه ویژه سی و پنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران، ۵۰۰ جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی (کمک هزینه خرید مسکن) است.
۵۰۰ کمک هزینه خرید خودرو هر یک به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال، ۵۰۰ کمک هزینه خرید لوازم خانگی هریک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال،۵۰۰ کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش ۳۰ میلیون ریال، ۵۰۰ کارت خرید صنایع دستی و فرش دستباف هریک به ارزش ۱۰ میلیون ریال وبیش از یک میلیون فقره جایزه نقدی ۲۰۰ هزار ریالی، از دیگر جوایز این مرحله از قرعه‌‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران است.
متعاقباً اسامی برندگان جایزه ۲۰۰ هزار ریالی اعلام خواهد شد.

منبع:http://bmi.ir/