مسابقه ی هفتگی اتلیه روناک

لطفا برای شرکت در مسابقه ی هفتگی اتلیه روناک به لینک زیر مراجعه نمایید. هدیه ی ما به برنده ی هر هفته یک عدد عکس سی در چهل به ارزش ۵۷۰۰۰تومان .http://www.studioronak.com/fa/Competition/Index
مسابقه شماره هفت

كم كاري خفيف تيروئيد در خانمهاي باردار سبب . . .
الف) بروز افسردگی پس از زایمان می شود
ب) کاهش هوش کودک میشود
ج) کمبود کلسیم در نوزاد می شود
د) به خطر افتادن مادر یا نوزاد می شود
برای شرکت در مسابقه به سایت مراجعه کنید.

منبع:http://www.studioronak.com