اعلام منابع مسابقه کتابخوانی رضوی

منابع مسابقه کتابخوانی رضوی در اختیار کتابخانه ها قرار گرفته است آن را با شرایط ذیل از ما بخواهید.

746226
عنوان

قیمت(ریال)

دوست مهربان کبوترها
۱۵/۰۰۰

اعترافات غلامان
۱۵/۰۰۰

امام علی بن موسی الرضا(ع)
۶۰/۰۰۰

جمع آوری پاسخنامه ها تا تاریخ ۹۵/۴/۲۰ امکانپذیر است.

منبع:http://payambar-tehran.todaydownload.ir