خرید شارژ و پرداخت قبض با #۷۲۰* بانک پاسارگارد

سامانه #۷۲۰* که از طرف بانک پاسارگاد میباشد که با انجام امور خرید شارژ و پرداخت قبض میتوانید در قرعه کشی هفتگی بانک پاسارگاد نیز شرکت کنید .

نحوه اطلاع از برنده شدن و پاسخگویی به سوالات شما با شمارگیری #۷۲۰*

منبع:www.bpi.ir