قرعه کشی ویژه ی جدید: با هف هشتاد، طلا ببرید

قرعه کشی ویژه ی هف هشتاد از این پس با روشی جدید و با جایزه ی شمش طلا برگزار خواهد شد. در این دوره از جایزه های ویژه، هف هشتاد، هر ماه ۳ برنده ی ویژه خواهد داشت. در این روش جذاب، هف هشتادی ها با انجام اولین تراکنش وارد قرعه کشی می شوند و به ازای هر تراکنش، مبلغ ۴۰ گرم به وزن طلای خود اضافه می کنند. لازم به ذکر است که در این روش، هر فرد جایزه ی مخصوص خود را می سازد و در صورت برنده شدن در قرعه کشی، با توجه به وزن مربوط به تراکنش های خودش، تا یک کیلو گرم شمش طلا هدیه خواهد گرفت.

منبع:http://780.ir