در مورد قرعه کشی ۲۹ خرداد ۹۵ اول مارکت

بر خلاف انتظاری که میرفت ، قرعه کشی در برنامه به تاریخ ۹۵/۳/۲۹ انجام نگرفت!! هیچ زیرنویسی یا خبر یا اعلانی در مورد زمان دقیقی در مورد زمان انتشار قرعه کشی در این برنامه ,سایت اول مارکت ویا پیامکی اشاره نشد . در برنامه هفته قبل دورهمی به تاریخ ۹۵/۳/۲۲ مهران مدیری اعلام نمود ه قرعه کشی در تاریخ ۲۹ خرداد صورت خواهد گرفت، و لی در برنامه امشب خبری از پخش قرعه کشی نبود ! یا شاید فقط زمان انجام قرعه کشی را ۲۹ خرداد اعلام نموده و زمان پخش آن به برنامه دیگری موکول شده !! نکته قابل توجه در مورد برنامه ۲۸ خرداد و ۲۹ خرداد این بود که در برنامه ۲۸ خرداد زمان قرعه کشی را برنامه بعدی یعنی ۲۹ خرداد اعلام نموده ولی در برنامه امشب (۲۹ خرداد) مهران مدیری فقط در مورد قرعه کشی تیر ماه و جوایز آن صحبت نمود و در مورد قرعه کشی خرداد جمله ی ” همانطور که در قرعه کشی خرداد که در هفته گذشته انجام شد دیدید که ۴۰۳ نفر برنده شد” را اظهار نمود !!

بنظر برگزاری قرعه کشی بصورت برنامه پیش ضبط شده مشکلاتی زیادی را برای قرعه کشی دورهمی و همچنینی نارضایتی برای شرکت کنندگان در این قرعه کشی فراهم نموده .

منبع:http://www.iranqore.com/