برنده قرعه کشی ۳۰خرداد ۹۵ جشنواره سیصدانه

قرعه کشی جشنواره سیصدانه محسن ۳۰ خرداد ۹۵ انجام شد وبرنده امشب :
با شماره ردیف : ۶۱۶۱۸
شماره همراه : ۲۵۴***۰۹۰۱۲

تعدادکل شرکت کنندگان امشب : ۹۰۲۳۳نفر

منبع:mohsen.ir