قرعه کشی ۳تیر ۹۵ جشنواره سیصدانه

sdfgsdfg-678x381

قرعه کشی جشنواره سیصدانه محسن۳ تیر ۹۵ انجام شد وبرنده امشب :
با شماره ردیف : ۰۰۹۳۷
شماره همراه : ۲۴۹***۰۹۱۹۴

تعدادکل شرکت کنندگان امشب :۸۸۰۶۱ نفر

منبع:mohsen.ir/