نتایج مسابقه‌ها در خرداد ماه و لیست برندگان جوایز نقدی این ماه بآشگاه و آگاه

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان؛ به استحضار می‌رسانیم بررسی مسابقه‌های خرداد ماه براساس بازه زمانی ۱ خرداد تا ۳۱ خرداد انجام شده است. نتایج بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوالات درنظر گرفته شده است. 👏🎉👏🎉 👏🎉👏

جوایز نقدی مسابقه خرداد ماه بآشگاه، به ۵۰ نفر اول تخصیص داده می‌شود. جوایز سه رتبه برتر این ماه در جدول زیر آمده است:
ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه ریالی
۱ AB8544 توچال ۴۲۱۰ ۱ ۲,۱۱۷,۵۴۹
۲ AC1549 بینالود ۴۲۱۰ ۱ ۲,۱۱۷,۵۴۹
۳ AC1738 بینالود ۴۲۱۰ ۱ ۲,۱۱۷,۵۴۹
۴ AB7721 بینالود ۴۱۸۰ ۲ ۱,۷۹۹,۹۱۶
۵ AB8208 سهند ۴۱۸۰ ۲ ۱,۷۹۹,۹۱۶
۶ AB7399 سهند ۴۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹,۹۲۹
۷ AB8319 الوند ۴۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹,۹۲۹
۸ AC1552 بینالود ۴۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹,۹۲۹
۹ AC2705 بینالود ۴۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹,۹۲۹

برای اطلاع از اسامی سایر برندگان این ماه، آمار مسابقه‌های برگزار شده و همچنین برندگان هفته پایانی خرداد، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

در خرداد ماه ۱۳۹۵ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۴۷ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۴,۸۴۸ نفر در مسابقه‌­های برگزار شده این ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع شرکت کنندگان در سطوح باشگاه به شرح زیر است:
سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۲
سبلان ۶
دنا ۳۹
توچال ۷۷
تفتان ۱۹۳
سهند ۵۹۰
الوند ۷۳۵
بینالود ۱,۲۰۲
رامند ۹۸۱
بیستون ۴۶۴
کاربر ۵۵۹

جدول خلاصه مسابقه‌های برگزار شده خرداد ماه:
ردیف عنوان سوال تعداد شرکت کنندگان امتیاز سوال تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ عمومی- مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری- طراح: مسعود شاهمرادی ۲,۴۱۵ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۲ عمومی- ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی(صکوک)- طراح: مریم طلایی ۲,۴۱۲ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۳ عمومی- تغییرات شاخص کل- طراح: سید آریا فتاحی ۲,۴۵۳ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۴ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۰۲۸ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۵ عمومی- انواع اوراق بهادار- طراح: مریم طلایی ۲,۴۰۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۶ عمومی- ارکان بورسی- طراح: سید آریا فتاحی ۲,۴۱۱ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۷ عمومی- ویرایش سفارش در نرم افزار معاملات بر خط آسا- طراح: علیرضا مقدسی چشمه علی ۲,۴۹۲ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
۸ عمومی- اوراق بهادار اسلامی(صکوک)- طراح: عرفان عبدویس ۲,۴۷۵ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
۹ عمومی- اوراق قرضه- طراح: مریم طلایی ۲,۵۵۳ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۱۰ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: مهدی رفیعی ۲,۵۶۵ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۱۱ عمومی-اوراق بهادار اسلامی(صکوک)- طراح: ماریا نطاقی ۲,۴۹۶ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۲ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: هادی طبا طبا وکیلی ۲,۴۹۸ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۳ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۴۷۷ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱۴ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۴۶۲ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱۵ عمومی- وظایف ارکان بورسی- طراح: محمد رستمی ۲,۵۰۱ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۱۶ عمومی- آتی سکه- طراح: لیلا جعفری ۲,۲۶۶ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۱۷ عمومی- قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار- طراح: علی شیرازی ۲,۲۶۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۱۸ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: مجید دشت بزرگی ۲,۵۸۱ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۹ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: الهه عظیم پور ۲,۵۹۴ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۲۰ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان- طراح: حمیدرضا صفری ۱,۸۷۵ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۲۱ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراحان: بهنام امیدی، یوسف میررضایی ۲,۶۵۸ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۲۲ عمومی- کاهش سرمایه شرکت ها- طراح: سارا احمدی ۲,۶۳۱ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۲۳ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۶۰۴ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۲۴ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس خودرو- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۵۸۹ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۲۵ عمومی- صورت وضعیت پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری- طراح: مسعود شاهمرادی ۲,۶۲۲ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۲۶ مسابقه عمومی- ارزش اسمی سهام- طراح: مجید فلک دین ۲,۲۶۷ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
۲۷ مسابقه عمومی- آتی سکه- طراح: لیلا جعفری ۲,۲۲۴ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
۲۸ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت واسپاری ملت – طراح: حمیدرضا صفری ۲,۲۵۱ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
۲۹ عمومی- دانش بازار سرمایه-طراح: الهه عظیم پور ۲,۵۹۳ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
۳۰ عمومی-مفهوم ارزش دفتری سهام- طراحان: مجید دشت بزرگی-مجتبی چنگیزی محمدی-امیر حسین ذکریایی انارکی ۲,۵۶۶ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
۳۱ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی ۲,۶۸۱ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۳۲ تخصصی- تخفیف کارمزد معاملات در باشگاه کارگزاری آگاه- طراح: علی شیرازی ۲,۵۹۱ ۱۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۳۳ عمومی- آتی سکه- طراح: علیرضا مقدسی چشمه علی ۲,۶۲۸ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۳۴ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: حبیب رضایی ۲,۶۵۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۳۵ تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیرحسین ادیب نیا ۲,۵۴۵ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
۳۶ تخصصی- پیش بینی تک سهم یک هفته ای- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۵۳۲ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
۳۷ عمومی-تعریف بازار گردانی- طراح: محمد رستمی ۲,۵۷۶ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
۳۸ عنوان سوال: عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: امیر حسین ذکریایی انارکی ۲,۴۴۶ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
۳۹ اختیار معامله- طراح: سارا احمدی ۲,۳۹۳ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
۴۰ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان-طراح: امیر حسین ادیب نیا ۲,۷۱۱ ۱۸۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
۴۱ عمومی- کارگزار ناظر- طراح: رامین شریفی ۲,۵۵۱ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۴۲ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۲۶۷ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
۴۳ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ایران‌ ترانسفو- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۳,۰۷۹ ۱۸۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
۴۴ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: سید آریا فتاحی ۲,۷۰۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
۴۵ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته-طراح: امیر حسین ادیب نیا ۲,۰۹۷ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲
۴۶ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام صنایع‌ آذرآب- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۲,۰۸۴ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲
۴۷ عمومی- ارزش‌گذاری سهام- طراح:حمید باویه طعیمی ۲,۰۷۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲
🎁🎁🎁 و اما اسامی ۵۰ برنده جوایز نقدی مسابقه‌های خرداد ماه:

فهرست برندگان بر اساس رتیه و کد بآشگاه این عزیزان درج شده است.
ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه ریالی
۱ AB8544 توچال ۴,۲۱۰ ۱ ۲,۱۱۷,۵۴۹
۲ AC1549 بینالود ۴,۲۱۰ ۱ ۲,۱۱۷,۵۴۹
۳ AC1738 بینالود ۴,۲۱۰ ۱ ۲,۱۱۷,۵۴۹
۴ AB7721 بینالود ۴,۱۸۰ ۲ ۱,۷۹۹,۹۱۶
۵ AB8208 سهند ۴,۱۸۰ ۲ ۱,۷۹۹,۹۱۶
۶ AB7399 سهند ۴,۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹,۹۲۹
۷ AB8319 الوند ۴,۰۶۰ ۳ ۱۵۲۹,۹۲۹
۸ AC1552 بینالود ۴,۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹۹۲۹
۹ AC2705 بینالود ۴,۰۶۰ ۳ ۱,۵۲۹,۹۲۹
۱۰ AA0555 تفتان ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۱ AA0678 تفتان ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۲ AA3502 سهند ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۳ AA4737 الوند ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۴ AA5393 سهند ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۵ AB6448 الوند ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۶ AB6767 سهند ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۷ AB8529 الوند ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۸ AB8605 بینالود ۴,۰۳۰ ۴ ۱,۳۰۰,۴۴۰
۱۹ AA0390 الوند ۳,۹۱۰ ۵ ۱,۱۰۵,۳۷۴
۲۰ AA0532 دنا ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۱ AA3385 سهند ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۲ AA5457 تفتان ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۳ AB6275 الوند ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۴ AB6444 الوند ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۵ AB7752 الوند ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۶ AB8494 الوند ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۷ AB8561 بینالود ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۸ AB8611 بینالود ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۲۹ AC0098 بینالود ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۳۰ AC2128 بینالود ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۳۱ AC2762 الوند ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۳۲ AC3248 بینالود ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۳۳ AC3665 بینالود ۳,۸۸۰ ۶ ۹۳۹,۵۶۸
۳۴ AC3008 الوند ۳,۸۵۵ ۷ ۷۹۸,۶۳۲
۳۵ AA5810 سهند ۳,۸۵۰ ۸ ۶۷۸,۸۳۸
۳۶ AA1383 تفتان ۳,۸۰۵ ۹ ۵۷۷,۰۱۲
۳۷ AA4212 بینالود ۳,۷۷۵ ۱۰ ۴۹۰,۴۶۰
۳۸ AA0394 تفتان ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۳۹ AA0756 سهند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۰ AA1134 دنا ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۱ AA1270 سهند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۲ AA2192 الوند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۳ AB7965 سهند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۴ AB8542 سهند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۵ AB9372 سهند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۶ AC0511 الوند ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۷ AC1546 بینالود ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۸ AC1557 بینالود ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۴۹ AC2700 بینالود ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
۵۰ AC3241 بینالود ۳,۷۳۰ ۱۱ ۴۱۶,۸۹۱
برندگان روزهای پایانی خرداد ۹۵:

هفته پایانی خرداد ماه نیز شامل روزهای پایانی این ماه و روزهای ابتدایی تیرماه از روز شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ تا روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ در نظر گرفته شد. با این توضیحات، بخش مسابقه بآشگاه در این بازه با ۱۴ سوال در حوزه‌های مختلف به کار خود پایان داد. این هفته در مجموع تعداد ۳,۲۰۵ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح باشگاه به شرح زیر است:
سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۲
سبلان ۳
دنا ۳۰
توچال ۶۱
تفتان ۱۶۸
سهند ۴۷۲
الوند ۶۱۲
بینالود ۹۰۳
رامند ۵۴۶
بیستون ۱۹۴
کاربر ۲۱۴

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در روزهای پایانی خردادماه، در جدول زیر آمده است:
ردیف عنوان سوال امتیاز سوال تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ عمومی- ارزش دفتری سهام- طراح: محمد رستمی ۷۵ ۲,۲۹۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
۲ عمومی- اوراق قرضه اسلامی (صکوک)- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۲,۲۸۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
۳ عمومی- آتی سکه- طراح: امین مظاهری ۷۵ ۲,۵۰۷ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۴ عمومی- اوراق مرابحه- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۲,۴۹۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۵ پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم ایتالیا- جمهوری ایرلند ۱۲۰ ۲,۴۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۶ عمومی- آتی سکه-طراح: مسعود شاهمرادی ۷۵ ۲,۴۱۵ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۷ عمومی- افزایش سرمایه- طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۲,۴۳۴ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۸ عمومی- مفهوم ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری- طراح: مسعود شاهمرادی ۷۵ ۲,۴۱۵ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۹ عمومی- ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی(صکوک)- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۲,۴۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۱۰ عمومی- تغییرات شاخص کل- طراح: سید آریا فتاحی ۷۵ ۲,۴۵۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۱۱ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح:امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۴۱۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۱۲ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ماشین سازی اراک- طراح: حمیدرضا صفری ۱۵۰ ۲,۳۷۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۱۳ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- طراح: حمیدرضا صفری ۱۵۰ ۲,۰۲۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۱۴ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان-طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۸۰ ۲,۷۱۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

اسامی برندگان مسابقه­‌های این هفته از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹تا ۱۳۹۵/۰۴/۰۴به شرح زیر است:
ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AC2236 بینالود ۱۳۰۵ ۱ ۱۳۰۵
۲ AA1427 بینالود ۱۲۷۵ ۲ ۶۳۸
۳ AA3177 الوند ۱۲۴۵ ۳ ۴۱۵
۴ AA3456 بینالود ۱۱۵۵ ۴ ۲۸۹
۵ AC0928 الوند ۱۱۵۵ ۴ ۲۸۹
۶ AA0871 الوند ۱۱۵۵ ۴ ۲۸۹
۷ AC5975 بینالود ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۸ AB7752 الوند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۹ AC9155 رامند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۰ AC2318 بینالود ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۱ AB6162 سهند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۲ AA1781 بینالود ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۳ AC2280 بینالود ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۴ AD0134 رامند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۵ AA2148 سهند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۶ AD0662 رامند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۷ AC3001 الوند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۸ AD0144 رامند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۱۹ AB8784 الوند ۱۱۲۵ ۴ ۲۸۱
۲۰ AB9103 الوند ۱۰۹۵ ۵ ۲۱۹
۲۱ AD0152 رامند ۱۰۹۵ ۵ ۲۱۹
۲۲ AA5181 الوند ۱۰۹۵ ۵ ۲۱۹
۲۳ AA5564 بینالود ۱۰۹۵ ۵ ۲۱۹
۲۴ AA5457 تفتان ۱۰۹۵ ۵ ۲۱۹
۲۵ AB8063 بیستون ۱۰۹۵ ۵ ۲۱۹

ضمن عرض تبریک به برندگان گرامی، امتیاز و ریال برندگان حداکثر تا ۲۴ ساعت کاری آینده در حساب ایشان شارژ خواهد شد. برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.