قرعه کشی برندگان دوره اول جشنواره دانشجویی بانک تجارت جشنواره دانشجویی دانشگاه های تهران

مراسم قرعه کشی جشنواره دانشجویی دانشگاه های تهران،امیرکبیر،علوم پزشکی و شهید بهشتی و اعلام اسامی برندگان دوره اول جشنواره، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در مهر ماه ۹۵ طی برگزاری جشن دانشجویی انجام خواهد پذیرفت.