نتیجه قرعه کشی ۹ تیر ۹۵ جشنواره سیصدانه محسن مرحله ۷۵

برنده مسابقه به شماره ردیف ۳۷۷۳۸۷
و
شماره همراه: ۵۶۴***۰۹۳۸۴

میباشد.به این برنده خوش شانس تبریک میگوییم