نتیجه بیست و چهارمین قرعه‌کشی «هایپر مارکت صدف» انار اعلام شد

شماره فاکتور ۱۹۳۰۳ به عنوان برنده بیست و چهارمین دور قرعه‌کشی هایپر مارکت صدف انار معرفی شد.
فرد برنده بیست و چهارمین دور قرعه‌کشی برای تحویل گرفتن یک دستگاه تبلت، از امروز به مدت ۴۸ ساعت به هاپیر مارکت صدف واقع در انار، خیابان امام، جنب بانک ملی مراجعه کند و جایزه خود را تحویل بگیرد و یا از طریق تماس با شماره ۳۴۳۸۶۳۵۰ خود را معرفی نماید و بعدا جایزه خود را تحویل بگیرد.
برنده بیست و سومین دور قرعه‌کشی هایپر مارکت صدف نیز خانم قدیری از شهرک سجادیه انار بوده است.