اسامی دومین دوره برندگان جشنواره ۱۲۰ تایی ها گلدیران

جشنواره محصولات صوتی و تصویری ال جی تا ۱۲۰% تخفیف از ۱۳ اردیبهشت آغاز گردید. تا ۲۰% تخفیف هنگام خرید و تا ۱۰۰% هنگام نصب محصولات

گلدیران