اسامی قرعه کشی اینترنت پرسرعت پارس آنلاین تیر ماه ۱۳۹۵

مفتخریم به اطلاع شما برسانیم، قرعه کشی ماهانه گروه شرکتهای پارس آنلاین در تیر ماه برگزار شد. ضمن عرض تبریک به برندگان خوش شانس این دوره، نتایج این قرعه کشی به شرح زیر است.

پارس آنلاین

پارس آنلاین

شاپور نوبختي
فريد مقدم
مريم يزدخواستي
علي يوسفي
مهجبين نشاندار
آرمینه مرادی
سيد حميد طالب ركني
زهرا مردان
فلورا مشهدي
فاطمه الوندي
فرشته شمسایی
علي حسيني
حمید ترکی
شمس الدين محمد علي ميرزايي
عبداله مولایی
سيد امير حسيني نژاد
زهرا خدادي
محمدرضا حسن زاده اصفهانی
سجاد پیرمحمدی
شاسوار احمدی