جوایز قرعه کشی تیرماه اول مارکت برنامه دورهمی

مهران مدیری جوایز قرعه کشی تیرماه اول مارکت در برنامه دورهمی را به این صورت عنوان کرد:

جایزه ۵۰ میلیونی برای ۱۰ نفر
هزار عدد تبلت