قرعه کشی خودروی ۲۰۶ در جام پانزدهم(۹۵/۴/۱۶)

در برنامه دیشب جام پانزدهم قبل از برگزاری بازی نبم نهایی بین پرتقال- ولزْ قرعه کشی خودروی ۲۰۶ انجام شد .

برنده دیشب :

شماره ردیف:۸۱۷۴۰۱۲

شماره همراه:۶۱۸۷***۹۳۷