برنده قرعه کشی خودروی ۳۰۰ میلیونی۹۰۹۰

در برنامه دیشب جام پانزدهم ْ ۹۵/۴/۲۱قرعه کشی خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی انجام شد .این قرعه کشی با اجرای مجریان رضا جاوندانی و احمدرضا احمدیو مهمان وی›ه برنمه ْ سیامک انصاری صورت گرفت.

شماره ردیف:۲۶۷۰۹۴۷۶۶

شماره همراه:۸۸۳۵***۹۱۳