قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات ایران

بیست و ششمین مرحله قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز,بانک صادرات ایران تحت عنوان (جشنواره دلسپرده)در شهریورماه متقارن با اعیاد قربان و غدیر برگزار میشود.

بنابر اعلام بانک صادرات ایران طول دوره ى این مرحله از قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز. بانک صادرات ایران از ابتدای شهریور ماه تا پایان مرداد ۹۵تعیین شده است.و کسانیکه حداقل موجودی انها در این دوره مبلغ ۵۰۰هزار ریال باشد در قرعه کشی شرکت داده میشوند.

بر اساس این گزارش کسانیکه در روزهای پایانی اقدام به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی کنند با شرط نگهداری حداقل مبلغ ۵۰۰هزار ریال در حساب به مدت ۹۰روز متوالی،امکان شرکت در قرعه کشی و در صورت برنده شدن دریافت جایزه را خواهند داشت.

بنابراعلام بانک صادرات،در این دوره برندگان قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات ایران با عنایت به همزمانی این جشنواره با شصت و چهارمین سالگرد تاسیس بانک صادرات ایران از جوایز نقدی مانند ۱۰۶۴ کمک هزینه خرید مسکن هر یک به ارزش ۵۰۰میلیون ریال،۱۰۶۴کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش ۱۰میلیون ریال ،۱۰۶۴ کمک هزینه خرید صنایع دستی هریک به ارزش ۵میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر بهره مند میشوند.